Hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam,  Thư viện kết hợp Liên đội trường THCS Chư Quynh đã tổ chức sân chơi “ Ngày hội đọc sách”.

Hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, Thư viện kết hợp Liên đội trường THCS Chư Quynh đã tổ chức sân chơi “ Ngày hội đọc sách”.

Lượt xem:

Khung cảnh chung của sân chơi ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam của Trường THCS Chư Quynh. Một số hình ảnh và hoạt động của buổi lễ vào ngày 17/4/2023 Một số tiết mục văn nghệ góp vui. Học sinh kể và tóm tắt các câu chuyện về sách có trong thư viện của nhà trường. Hoạt động tạo mẫu trưng bày và thuyết trình của các... ...